ข้อมูลร้าน โกส่วน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น นนทบุรี (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน โกส่วน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น นนทบุรี (จ.นครราชสีมา)

ร้านโกส่วนก๋วยเตี๋ยวเป็ด 521/6 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

66-834231540