ข้อมูลร้าน กาแฟโบราณ

ข้อมูลร้าน กาแฟโบราณ

28/1 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600