ข้อมูลร้าน ไก่ย่าง5ดาว

ข้อมูลร้าน ไก่ย่าง5ดาว

ไก่ 5 ดาว โลตัส ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000