ข้อมูลร้าน บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงอาซ้อ

ข้อมูลร้าน บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงอาซ้อ

756/5 ถนน นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400