สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน แลกรับส่วนลด 10% สำหรับสินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์