ซีพี เฟรชมาร์ท

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน