ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นจัง

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นจัง

1091/30 ถนน เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400