ข้อมูลร้าน ป้อมเพชรคาเฟ่

ข้อมูลร้าน ป้อมเพชรคาเฟ่

19/8 ถ.อู่ทอง(ก) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000