ข้อมูลร้าน เห้ยกินยำ

ข้อมูลร้าน เห้ยกินยำ

634/21 ถนน ลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300