ข้อมูลร้าน กุ้งไก่ทอดหาดใหญ่-ข้าวหมกไก่

ข้อมูลร้าน กุ้งไก่ทอดหาดใหญ่-ข้าวหมกไก่

86 ม.15 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240