ข้อมูลร้าน กุ้งสดปลาเป็น (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน กุ้งสดปลาเป็น (จ.เชียงราย)

ร้านอาหารกุ้วสดปลาเป็นไกล้ๆไร่ชาฉุยฟงเชียงราย ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

66-967453434