Krispy Kreme

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด รับฟรี Original glazed 2 ชิ้น มูลค่า 58.- เมื่อซื้อเครื่องดื่มปั่นราคาปกติขนาด 12 oz 1 แก้ว

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ซื้อเครื่องดื่มปั่นขนาด 12oz เพียง 99.-

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์