พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด จ่ายค่าบัตรเข้าเพียง 180 บาท จากราคาปกติ 250 บาท

ทรูแบล็ค ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าบัตรเข้า

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์