สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด ลดเพิ่ม 10% ห้องพัก จากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์ www.homephutoeyriverkwai.com

  ทรูแบล็ค/ทรูเรด
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ลดเพิ่ม 5% ห้องพัก จากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์ www.homephutoeyriverkwai.com

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์