ข้อมูลร้าน ขนมฝักบัวพระทองคำ (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน ขนมฝักบัวพระทองคำ (จ.นครราชสีมา)

ข้างธนาคาร ธกส พระทองคำ ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220

66-652691006