ข้อมูลร้าน ร้านส้มตำด๊องแด๊งbyไทเลย

ข้อมูลร้าน ร้านส้มตำด๊องแด๊งbyไทเลย

149 ถนน ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300