ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท

ทรูพอยท์
รายละเอียด

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 249 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท

ทรูพอยท์
รายละเอียด

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 329 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท

ทรูพอยท์
รายละเอียด

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 999 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

ทรูพอยท์
รายละเอียด

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 1,250 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

ทรูพอยท์
รายละเอียด

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 1,599 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

ทรูพอยท์
รายละเอียด

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท

ทรูพอยท์
รายละเอียด

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 249 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท

ทรูพอยท์
รายละเอียด

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 329 คะแนน แลกบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท

ทรูพอยท์
รายละเอียด