ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาธร กรุงเทพ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้ารับส่วนลด 20% ห้องพัก จากราคา Best Available Rate

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูรับส่วนลด 20% ค่าอาหาร สำหรับ Buffet และ A La Carte

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูรับสิทธิ์จองห้อง Studio Deluxe Suites ราคาพิเศษ เพียง 2,020 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้ารับส่วนลด 20% ห้องพัก จากราคา Best Available Rate

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูรับส่วนลด 20% ค่าอาหาร สำหรับ Buffet และ A La Carte

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูรับสิทธิ์จองห้อง Studio Deluxe Suites ราคาพิเศษ เพียง 2,020 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์