หอแว่น / Better Vision

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และ ลูกค้าทรูเรด ลด 25% จากราคาปกติ เมื่อซื้อกรอบแว่นสายตา กรอบแว่นกันแดด หรือเลนส์สายตา

ทรูแบล็ค ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 20% จากราคาปกติ เมื่อซื้อกรอบแว่นสายตา กรอบแว่นกันแดด หรือเลนส์สายตา

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์