ข้อมูลร้าน ผักไห่ น้ำแข็ง (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ผักไห่ น้ำแข็ง (จ.พระนครศรีอยุธยา)

69/3 ม.4 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120