ข้อมูลร้าน goru cha (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน goru cha (จ.เพชรบุรี)

42/4 ม.8 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-823475454