ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมู ไพโรจน์

ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมู ไพโรจน์

ตลาดหลังเขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210