ข้อมูลร้าน โฮม เรสเตอรองก์ (ข้าวห่อไข่) ศรีย่าน

ข้อมูลร้าน โฮม เรสเตอรองก์ (ข้าวห่อไข่) ศรีย่าน

413 ถนนนครไชยศรี ดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300