สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด รับฟรีเมนู Kimchi Soup + Coke (s)

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูแบล็ค และ ลูกค้าทรูเรด รับฟรี Soft Drink (Coke or Sprite)

  ทรูแบล็ค/ทรูเรด
  รับสิทธิ์