ข้อมูลร้าน เอสเอสพี แอร์พอร์ต โกปิเตี้ยม สนามบินภูเก็ต Level 4 Airside International

ข้อมูลร้าน เอสเอสพี แอร์พอร์ต โกปิเตี้ยม สนามบินภูเก็ต Level 4 Airside International

เอสเอสพี แอร์พอร์ต โกปิเตี้ยม สนามบินภูเก็ต Level 4 Airside International ชั้น 4 เที่ยวบินระหว่างประเทศ (หลัง ตม.) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110