ข้อมูลร้าน หอยทอดกระทะร้อน

ข้อมูลร้าน หอยทอดกระทะร้อน

46/4 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210