ข้อมูลร้าน เบอร์เกอร์ช็อป (จ.พังงา)

ข้อมูลร้าน เบอร์เกอร์ช็อป (จ.พังงา)

13/25 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

66-806377515