ข้อมูลร้าน BubbleBee Tea

ข้อมูลร้าน BubbleBee Tea

13/1 ม.5 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120