ข้อมูลร้าน ร้านกระเพราถาด

ข้อมูลร้าน ร้านกระเพราถาด

16 ซอย ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300