ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นปลาเยาวราช

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นปลาเยาวราช

224/14 ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400