ข้อมูลร้าน ปิ้ง ย่าง หม่าล่า (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ปิ้ง ย่าง หม่าล่า (จ.สงขลา)

35 ซ.27 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-994045794