ข้อมูลร้าน โอ กาแฟ

ข้อมูลร้าน โอ กาแฟ

833 ถนน พระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330