ข้อมูลร้าน เตี๋ยวเรือวิดวะ

ข้อมูลร้าน เตี๋ยวเรือวิดวะ

11/6 ม.1 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160