ข้อมูลร้าน แวะชิมริมทางหมึกย่าง

ข้อมูลร้าน แวะชิมริมทางหมึกย่าง

เซเว่นตะกุด ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000