ข้อมูลร้าน ชิมชามะ

ข้อมูลร้าน ชิมชามะ

1 ถนนรอมเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000