ข้อมูลร้าน บ้านกาแฟเมืองเพชร@ชัยภูมิ

ข้อมูลร้าน บ้านกาแฟเมืองเพชร@ชัยภูมิ

1 ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230