ข้อมูลร้าน ครัวดูอาร์ ฮาลาลฟู้ด (จ.ภูเก็ต)

ข้อมูลร้าน ครัวดูอาร์ ฮาลาลฟู้ด (จ.ภูเก็ต)

182/2 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

66-807927712