ข้อมูลร้าน ติ๋มไก่ย่าง

ข้อมูลร้าน ติ๋มไก่ย่าง

9ม.2 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210