ข้อมูลร้าน ลาบยุพิณ (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน ลาบยุพิณ (จ.เชียงราย)

337ม.10 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

66-810206035