ข้อมูลร้าน มยุรีย์ผลไม้ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน มยุรีย์ผลไม้ (จ.สงขลา)

297/16 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-638501925