ข้อมูลร้าน ลัดดา ขนมจีน เหนียวนุ่ม (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน ลัดดา ขนมจีน เหนียวนุ่ม (จ.พิจิตร)

100 ม.4 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120