ข้อมูลร้าน ไก่ทอด

ข้อมูลร้าน ไก่ทอด

141/1 ม.6 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160