ข้อมูลร้าน ไก่ทอดห้าดาว

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดห้าดาว

81/56หมู่ที่4ต.บางนอนอ.เมือง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000