ซีพี เฟรชมาร์ท

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และ ลูกค้าทรูเรด ลด 10% สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก

ทรูแบล็ค ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลด 5% สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก

สุขได้ทุกคน
รับสิทธิ์