ซีพี เฟรช มาร์ท

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 119 ทรูพอยท์ แลกรับ คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ (ตราซีพีเฟรชมาร์ท) ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 39 บาท)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 119 ทรูพอยท์ แลกรับ โบโลน่าหมูสไปซี่ (ตราซีพีเฟรชมาร์ท) ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 39 บาท)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 139 ทรูพอยท์ แลกรับ ข้าวกล้องปลาผัดพริกทรงเครื่อง (ตราซีพี) ขนาด 200 กรัม (มูลค่า 55 บาท)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 149 ทรูพอยท์ แลกรับ ชีสซอสเซจ (ตราบุชเชอร์) ขนาด 120 กรัม (มูลค่า 59 บาท)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 189 ทรูพอยท์ แลกรับ บะหมี่เกี๊ยวกุ้งสับ (ตราซีพีเฟรชมาร์ท) ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69 บาท)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 259 ทรูพอยท์ แลกรับ ส่วนลดมูลค่า 30 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับ ส่วนลดมูลค่า 50 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์