ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นทอดนายหัว สาขา2

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นทอดนายหัว สาขา2

62/239 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000