สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 50% เครื่องดื่มชากาแฟร้อน/เย็นที่ร่วมรายการ

  ลูกค้าทรูแบล็ค
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ลด 50% เครื่องดื่มชากาแฟร้อน/เย็นที่ร่วมรายการ

  ลูกค้าทรูเรด
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ ลด 50% เครื่องดื่มชา/กาแฟร้อน/เย็นที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์