ข้อมูลร้าน กระเพาแซบเรียบทางด่วน

ข้อมูลร้าน กระเพาแซบเรียบทางด่วน

226/25 ถนน อโศก - ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400