ข้อมูลร้าน ชิตชายย์คลอง

ข้อมูลร้าน ชิตชายย์คลอง

49 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000