ข้อมูลร้าน ตา'เด ณ ฆะมัง

ข้อมูลร้าน ตา'เด ณ ฆะมัง

5/7 ม.5 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000