ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมู ซอยห้องเย็น

ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมู ซอยห้องเย็น

12/97 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110